Цели на проекта

Цели на проекта:

  • Създаване на изследователски центрове за син растеж в Бургас и Одрин

  • Инициатива за сътрудничество на научноизследователски институции в областта на опазването на околната среда

  • Институционален и научен капацитет в трансграничния регион за намаляване на замърсяването, устойчивото управление на водните екосистеми и ефективното използване на морските и водни ресурси

  • Знание и експертиза в изследването и опазването на морската околна среда

  • Механизми за взаимодействие и сътрудничество между ключови заинтересовани страни в региона


Сподели във фейсбук

Партньори

Interreg IPA CBC, Bulgaria-Turkey partnership
Co-funded by the European Union
Greenlife