Проект „Трансграничните региони сътрудничат за син растеж“ – част от добрите практики по проект RUMORE

20.04
2022
Новини Новини
Изображение 2846

На 20.04.2022 г. се проведе регионална среща на заинтересованите страни по проект „Партньорства между селски и градски региони в подкрепа на регионалните икономики (RUMORE)“. На срещата бе представен научно изследователския подход, прилаган по проект „Трансграничните региони сътрудничат за СИН РАСТЕЖ“ в контекста на общата стратегия за трансфер на иновации и устойчиво развитие на регион Бургас. Основни акценти в презентацията бяха предимствата на екосистемния подход при мониторинг и анализ на компонентите на околната среда за три пилотни екосистеми.

На срещата присъстваха представители на партньорите по проект RUMORE: Областна администрация Бургас (България) Университета в Хамбург (Германия), Hellenic Agricultural Organization DEMETER (Гърция).

Сподели във фейсбук

Партньори

Interreg IPA CBC, Bulgaria-Turkey partnership
Co-funded by the European Union
Greenlife