Преподаватели, студенти и ученици разискват приноса на науката за устойчивото развитие на Черно море по време на европейската нощ на учените в Бургас

24.09
2021
Новини Новини
Изображение 2847

„Ако рибата е добра с водата и водата ще е добра с рибата“

С тази японска поговорка завърши дискусията на тема „Науката за устойчивото развитие на Черно море“, организирана в рамките на Европейската нощ на учените от екипа по проект „Трансграничните региони сътрудничат за СИН РАСТЕЖ“ към Университет „Проф. Д-р Асен Златаров“ – Бургас. Ученици и студенти имаха възможност да се запознаят с постигнатия по проекта напредък и първите резултати от извършвания мониторинг на пилотните екосистеми в Бургаски регион.


Сподели във фейсбук

Партньори

Interreg IPA CBC, Bulgaria-Turkey partnership
Co-funded by the European Union
Greenlife