ПРЕДИЗИВКАТЕЛСТВА, ВЪЗМОЖНОСТИ И ИНОВАТИВНИ ПОДХОДИ ЗА ЗДРАВОСЛОВНА ОКОЛНА СРЕДА В ТРАНСГРАНИЧНИТЕ РЕГИОНИ

24.05
2023
Новини Новини
Изображение 2856


Конференцията е ключовото събитие от изпълнението на проект CB005.3.1.2.001 „Трансграничните региони сътрудничат за СИН РАСТЕЖ“, финансиран по Програма Интеррег ИПП за трансгранично сътрудничество България – Турция 2014 – 2020 г.
Форумът се проведе на 22 и 23 март 2023 г. в експозиционен център „Флора“ – Бургас, като събра над 100 представители на водещи научни институти и университети от България, Турция и Хърватска. Научни доклади и постижения бяха представени в 4 секции, посветени на замърсяването на природните екосистеми, интегрираното управление и опазването на екосистемите, иновативни технологии и трансгранично сътрудничество за опазването на околната среда. 
„Проектът се изпълнява вече две години с изключителен успех, в партньорство с Тракийски университет – Одрин. Докладите на тази международна конференция представят пътя за развитие в областта на синия растеж и екологията. Днес е Денят на водата, който е изпълнен с много положителна енергия. Добре дошли в Бургас!“, поздрави участниците Ректорът на Университет „Проф. Д-р Асен Златаров“ – Проф. д-р Магдалена Миткова.
Сред участниците и лекторите на конференцията бяха представители на Борда на Мисията за опазването на океана и водите към Европейската комисия, Икономическия и социален съвет на България и Дирекция „Управление на териториалното сътрудничество“ при Министерство на регионалното развитие и благоустройството.

Сподели във фейсбук

Партньори

Interreg IPA CBC, Bulgaria-Turkey partnership
Co-funded by the European Union
Greenlife