В периода 19 – 20.09.2023 г. се състоя „Синьо научно кафене“ с участието на ученици и учители от ПГХТ „Акад, Н. Д. Зелинский“ и Профилирана природоматематическа гимназия „Акад. Н. Обрешков“ – Бургас

18.01
2024
Новини Новини
Изображение 2903

Полезна и интересна инициатива се проведе по проект от Гимназията по химични технологии „Акад. Н. Д. Зелинский“ в Бургас. В периода 19 – 20.09.2023 г. се състоя „Синьо научно кафене“ с участието на ученици и учители от ПГХТ „Акад, Н. Д. Зелинский“ и Профилирана природоматематическа гимназия „Акад. Н. Обрешков“ – Бургас./p>

В инициативата се включиха и представители на академичната общност на Университет „Проф. д-р. Асен Златаров“. Мероприятието допринесе за по- доброто взаимодействие между различните образователни и академични институции в града в областта на екологичното образование, предостави възможност за извършване на мониторинг на морска вода на терен и в обновената лаборатория на Университет „Проф. д-р. Асен Златаров“. Чрез видео връзка във виртуалната лаборатория в гимназията участниците наблюдаваха анализи на взетите проби от крайбрежието на Черно море.  Това съобщиха от пресцентъра на Гимназията по химични технологии.

По време на инициативата работни екипи от ученици решаваха казуси, организирани в три екипа: ДОМ „НАУКА“, „ДОМ „МОРЕ“ и ДОМ „ПРИРОДА“. Младите хора предложиха атрактивни решения на важни теми за екологията и устойчивото развитие на Черноморския регион.
Създадоха се нови приятелства в позитивна и непринудена атмосфера. Запомнящи се останаха етнографските експозиции и вълнуващите разкази на морски капитан Георги за морето и рибарите. Всички участници получиха сертификати и награди. Инициативата бе едно незабравимо преживяване с поглед, насочен към бъдещето!

Професионална гимназия по химични технологии „Акад. Н. Д. Зелинский“ – Бургас е партньор на Университет „Проф. Д-р Асен Златаров“ – Бургас, Тракийски университет – Одрин и Гимназия – Одрин по проект CBC005.3.12.001 „Трансграничните региони сътрудничат за СИН РАСТЕЖ“, финансиран по Програма Интеррег – ИПП за трансгранично сътрудничество България – Турция 2014 – 2020.

Основна цел на проекта е създаването на изследователски центрове за син растеж в Бургас и Одрин, като инициатива за сътрудничество на научно – изследователските институции в областта на опазването на околната среда и по-специално намаляване на замърсяването, устойчиво управление на водните екосистеми и ефективно използване на морските и водни ресурси.

Научно – изследователската дейност на центровете е комбинирана с тяхната образователна функция по отношение на включване на студенти и ученици в изследователски задачи и проекти, провеждане на информаационни кампании и работа с местните заинтересовани страни за формиране на екологично отговорно поведение.


Сподели във фейсбук

Партньори

Interreg IPA CBC, Bulgaria-Turkey partnership
Co-funded by the European Union
Greenlife