Местно събитие на заинтересованите страни

26.05
2023
Новини Дейности
Изображение 2874

На 11 май 2023 г., в експозиционен център „Флора“ се проведе работна среща на организации и институции ангажирани в сферата на опазването на морската околна среда. Инициативата е на Университет „Проф. д-р Асен Златаров“ – Бургас и се изпълнява в рамките на проект CB005.3.12.001 „Трансграничните региони сътрудничат за СИН РАСТЕЖ“ (BLUE GROWTH COLLABs), финансиран по Програма Интеррег за трансгранично сътрудничество България – Турция 2014 – 2020 г.


Файлове и ресурси

Сподели във фейсбук

Партньори

Interreg IPA CBC, Bulgaria-Turkey partnership
Co-funded by the European Union
Greenlife