Дейности и фокус

Дейности:

  • Разработване и тестване на методологии и подходи за изследване на водните екосистеми

Фокус върху

  • Замърсяването с микро пластмаса

  • Екологичния статус на водните тела и екосистемните услуги

  • Потенциала за устойчиво използване на водните ресурси

 


Сподели във фейсбук

Партньори

Interreg IPA CBC, Bulgaria-Turkey partnership
Co-funded by the European Union
Greenlife